Включете се в уникален инвестиционен проект

Разработване и производство на най-ефективните индукционни двигатели в света
Youtube video
Присъединяване
Регистрирайте се в 2 лесни стъпки, за да имате достъп до всички материали и актуални оферти.
Гледайте други видеоклипове и ни следвайте в Youtube

Какво е уникалното в технологиите на Дуюнов

В основата на технологията "Славянка" на Дуюнов, приложима за асинхронни електродвигатели, е комбинацията от два типа класически намотки - "звезда" и "триъгълник", свързани паралелно. Дмитрий Дуюнов формулира принципите на построяването на намотките, потвърди ги с патенти и същевременно демонстрира тяхната ефективност на практика.

Има два начина за прилагане на технология към конкретен електромотор:
- смяна на класическата намотка на двигателя с намотката по технологията на Дуюнов;
- изначално проектиране на двигател с комбинирани намотки за конкретно приложение (в този случай ефективността е по-висока).

Основните предимства, които получава двигател с технологията "Славянка" са: - Намаляване на потреблението на електроенергия от 10% до 40%;
- Понижаване на себестойността на двигателя с 30% поради по-малко използвана мед и електротехническа стомана - Подобряване на надеждността: двигателите са по-малко вероятно да изгорят и да се счупят (коефициент на обслужване - 2,5)

 • Увеличаване на въртящия момент до 50%
 • Увеличаване на разстоянието на пробега до 25%
 • Увеличаване на максималната скорост с 10%
 • Подобряване на характеристиките на ускорението с 30%

Области на приложение на асинхронните двигатели на Дуюнов

Промишленост и производство
 • Промишленост и производство
 • Селско стопанство
 • Помпи
 • Електрически инструменти
Електромобили
 • Електромобили
 • Електрически велосипеди
 • Електрически лодки
 • Електрически самолети
 • Електрически локомотиви
Вятърна енергетика
 • Вятърна енергетика
 • Водна енергетика

Интересни факти от областта на електродвигателите

 • 1881 г. поставя началото на производството на електродвигатели.
 • 60% от цялата произведена електроенергия в света се консумира от електрически двигатели, 21% - от осветление.
 • 7 милиарда нови електродвигатели годишно се произвеждат по целия свят, други 7 милиарда преминават основен ремонт.
 • 82,5 милиарда двигатели съставляват глобалния парк, като износването на парка е около 80%.
 • Съществуват повече от 10 000 вида електродвигатели, като 80% от тях са асинхронни.
 • Повече от 60 години няма съществени подобрения в тази област.

Моторното колело на Дуюнов.
Основни отлики от BLDC-моторите

Популяризацията на електрическите превозни средства и зелените технологии в света допринася за популярността на моторните колела - електрически двигатели, вградени в колелото на велосипед, кола, скутер и други превозни средства.
В момента всички модели моторни колела на пазара са двигатели BLDC и имат постоянни магнити в конструкцията си, поради което се използват в производството, цената на производството на моторни колела е висока.
Една от най-известните разработки на Дмитрий Дуюнов, базирана на технологията "Славянка", стана първото в света асинхронно моторно колело без използването на магнити в конструкцията. В моторното колело на Дуюнов се използва методът на комбинираните намотки, който позволява създаването на мощен, надежден и икономичен аналог на двигателя BLDC.

Сравнение на типове моторни колела:

Асинхронни по технологията на Дуюнов
С постоянни магнити — BLDC

Общо сравнение

 • 1. Липса на спирачни сили при изключена мощност:
 • – възможност за инерция;
 • – леко въртене на педалите.
 • 2. Високоефективно възстановяване.
 • 1. Наличие на мощен спирачен момент при изключено захранване:
 • – няма възможност за инерция;
 • – педалите се въртят трудно.
 • 2. Възстановяването е трудно.

Характеристики

 • 1. Запазване на въртящия момент при всякаква скорост.
 • 2. Управляем капацитет на претоварване, зависи от тока.
 • 3. Запазване на коерцитивната сила през целия експлоатационен живот, независимо от експлоатацията.
 • 1. Значителен спад на въртящия момент с увеличаване на скоростта.
 • 2. Капацитетът на претоварване е ограничен от индукцията на магнитите.
 • 3. Загуба на коерцитивната сила с течение на времето. Степента на загуба зависи от условията на експлоатация:
 • – с течение на времето мощността на двигателя намалява.

Надежност

 • 1. На практика неподатлив на физически влияния.
 • 2. Не се страхува от феромагнетичен прах.
 • 3. Не се страхува от влага.
 • 4. Половината от двигателя е неподвижна, добра охлаждаща система.
 • 5. Възможност да се използва кабел с всякаква дебелина.
 • 1. Уязвим за физически влияния. Магнитите са крехък материал. При въздействие те се демагнетизират и могат да се рушат.
 • 2. Уязвими от феромагнетичен прах:
  – често се повреждат в хода на експлоатация;
  – сложен ремонт.
 • 3. Уязвими са на въздействието на влагата:
  – ръждясват, могат да се отлепят.
 • 4. Необходимостта от херметичност затруднява организирането на охладителната система.
 • 5. Ограничена дебелина на диаметъра на захранващия кабел.

Достъпност

 • 1. Ниска себестойност.
 • 2. Наличност на материалите и доставчици на руски суровини, независимост от други държави.
 • 3. Лесни за производство.
 • 1. Струват по-скъпо.
 • 2. Малък брой доставчици на суровини. Всичко е патентовано и монополизирано, зависимост от Китай.
 • 3. Недостиг на суровини на пазара, трудност при извличането на тази суровина и нейната преработка.

Как се развиваше нашият проект

Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
1995
Научните изследвания и развитието на технологиите започнаха преди 20 години.
2011
Началото на широкото практическо приложение на мотори с комбинирани намотки и получаване на първия патент.
2012
Приз за най-добър иновативен проект в XI-конкурс на руските иновации.
2013
Донецк: тестове на електрическия локомотив "Ера". След модификацията вместо 5, "Ера" дърпа 11 вагона.
2014
Тюмен: вече модифициран синхронен вятърен генератор при скорост на вятъра 2 м/сек произвежда толкова електричество, колко оригиналът при 5 м/сек.
2015
Луцк и Киев: успешно внедряване на технологията в електрически автобус.
Германия - Монако: преобразувано задвижване на всички колела, електромобил Renault Kangoo представя рекордни показатели, които надминават всички електромобили от същия клас.
Издаване на 3-ти прототип МК. С подкрепата на Глобалната вълна, участие в изложбата в Централния дом на художниците в Москва
2017
Начало на колективното инвестиране в рамките на проекта "Двигатели Дуюнов"

За групата от компании

За успешното изпълнение на проекта беше създадена група компании, всяка от които има своя зона на отговорност.
СовЕлМаш ООД е компания, която разработва двигатели, използващи технологията за комбинирани намотки "Славянка". Изпълнител на проекта „Двигатели Дюйнов”, който привлича инвестиции за създаване на инженерно-конструкторско бюро за разработване на ефективни електродвигатели, използващи технологията на Дуюнов.

АСиПП ООД е автор и носител на технологията на комбинираните намотки "Славянка", изследователско и производствено предприятие от технически-иновативен тип. Повече информация за компанията можете да намерите на официалния уебсайт - http://as-pp.ru/
SolarGroup Limited е компания-организатор на процеса на привличане на инвестиции към компанията СовЕлМаш ООД, представляваща интересите на инвеститорите.

Екип в предприятието

От какво ще печели "СовЕлМаш" ООД:

 • Продажби на лицензи за правото на производство на асинхронни двигатели "Дуюнов"
 • Продажби на технологично оборудване и инструменти за производство на продукта
 • Мултиплициране и разширяване на производството
 • Продажба на готова
  продукция

Какво се предлага на инвеститора

За инвеститора

Прозорецът от възможности за успешно развитие на проекта се подсигурява от:

 • Значителен недостиг на рядкоземни материали, който задържа възможността за увеличаване на производството на тягови двигатели в Китай.
 • Настоящите европейски стандарти за енергийна ефективност на индукционните двигатели.
 • Забрана за пускане в обращение на територията на Европейския съюз електрически инструменти с колекторни двигатели.
 • Програмата за заместване на вноса, обявена от президента на Руската федерация.
 • Бързото развитие на електрическия транспорт в страните от Югоизточна Азия и Индия.
 • Законодателна принуда за подобряване на енергийната ефективност в Руската федерация и Европейския съюз.

Първа презентация
на моторното колело на Дуюнов

Youtube video

На 24 юни на Изложението на постиженията на националната икономика (ИПНИ) се проведе първата среща на участниците в проекта "Дуюнов".

Участниците се запознаха и изслушаха представянето на Дмитрий Александрович Дуюнов, неговия екип и инженерите и разработчиците на асинхронни двигатели.

На срещата участниците караха електрически мотор с моторно колело Дуюнов и се запознаха с други разработки на Дмитрий Александрович. Понастоящем ежемесечно се провеждат събития за представяне на проекта и разработките на Дмитрий Дуюнов, както и за запознаване на инвеститорите и партньорите с ръководните служители и помежду им.

Presentation of Duyunov's hub motor
Presentation of Duyunov's hub motor
Presentation of Duyunov's hub motor
Presentation of Duyunov's hub motor
Регистрирайте се
Регистрирайте се

Присъединете се към проекта и ще получите достъпна информация за стратегическите перспективи, технологии и план за развитието на проекта

Разработчик на технологията на Дуюнов

Дмитрий Александрович Дуюнов

Руски инженер-разработчик, изобретател и иноватор.

Разработчик на технологията "Славянка" и автор на известния двигател - “моторното колело на Дуюнов”, а също и ръководител на научно-производственото предприятия от технико-внедрителски тип — компанията «АС и ПП».

Дмитрий Александрович Дуюнов

Награди, дипломи, патенти

 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов

Ще увеличим мощността на вашия електродвигател с 15-50%

Ще модернизираме вашия двигател по технологията на Дуюнов
намотка Славянка
Предлагаме модернизиране на експлоатационните електромотори от всякаква мощност чрез промяна на намотките по нашия патентован метод с комбинирани намотки "Славянка".
Простата смяна на намотките дава впечатляващи резултати:
 • Намаление на специфичното потребление на
  електроенергия с 10-40%
 • Подобряване на характеристиките на вибрациите и шума:
  а средното ниво на звука се понижава с 5 dB
 • Повишена надеждност:
  сервизен фактор 2,5
 • По-висок пусков
  момент с 40%<
 • Намалена кратност на пусковия
  ток с 40%
 • По-голям минимален
  момент с 40%
 • По-голям максимален
  момент с 20%
 • Получаване на ефективност и cos близо до номиналната стойност в диапазона на натоварване от 20% до 140%
Научете повече

Искам да получавам актуални новини и материали за развитието на проекта

Регистрирайте се в личния ни акаунт и бъдете информирани за последните събития, както и за графика на нашите уебинари.
Регистрирайте се
Регистрирайте се в 2 лесни стъпки, за да имате достъп до всички материали и актуални оферти.