Включете се в уникален инвестиционен проект

Разработване и производство на най-ефективните индукционни двигатели в света
Youtube video

Строителство "Совелмаш" по години

Присъединяване
Регистрирайте се в 2 лесни стъпки, за да имате достъп до всички материали и актуални оферти.
Гледайте други видеоклипове и ни следвайте в Youtube

Какво е уникалното в технологиите на Дуюнов

В основата на технологията "Славянка" на Дуюнов, приложима за асинхронни електродвигатели, е комбинацията от два типа класически намотки - "звезда" и "триъгълник", свързани паралелно. Дмитрий Дуюнов формулира принципите на построяването на намотките, потвърди ги с патенти и същевременно демонстрира тяхната ефективност на практика.

Има два начина за прилагане на технология към конкретен електромотор:
- смяна на класическата намотка на двигателя с намотката по технологията на Дуюнов;
- изначално проектиране на двигател с комбинирани намотки за конкретно приложение (в този случай ефективността е по-висока).

Основните предимства, които получава двигател с технологията "Славянка" са:
- Намаляване на потреблението на електроенергия от 10% до 40%;
- Понижаване на себестойността на двигателя с 30% поради по-малко използвана мед и електротехническа стомана;
- Подобряване на надеждността: двигателите са по-малко вероятно да изгорят и да се счупят (коефициент на обслужване - 2,5).

 • Увеличаване на въртящия момент до 50%
 • Увеличаване на разстоянието на пробега до 25%
 • Увеличаване на максималната скорост с 10%
 • Подобряване на характеристиките на ускорението с 30%
 • 51 100
  инвеститори
 • 15 400
  партньори
  по целия свят
 • 194
  страни-участници
  в проекта
Двигатели на Дуюнов

Всеки може да инвестира

Инвестициите в проекта «Двигатели на Дуюнов» се привличат по метода на краудинвестинга, който по друг начин също се нарича народно финансиране. Това означава, че средствата за изпълнение на проекта идват от малки и средни инвеститори.

Днес, всеки от всяка държава може да стане участник в проекта и да получи дял в иновативен бизнес. Инвеститорите могат да разчитат на дял от печалбата на компанията под формата на дивиденти или печалба от капитализацията.

Благодарение на съвременните технологии, както и на удобния личен акаунт, такава инвестиция е удобна, безопасна и подходяща дори за начинаещи инвеститори.

Области на приложение на асинхронните двигатели на Дуюнов

Промишленост и производство
 • Промишленост и производство
 • Селско стопанство
 • Помпи
 • Електрически инструменти
Електромобили
 • Електромобили
 • Електрически велосипеди
 • Електрически лодки
 • Електрически самолети
 • Електрически локомотиви
Вятърна енергетика
 • Вятърна енергетика
 • Водна енергетика

Интересни факти от областта на електродвигателите

 • 1881 г. поставя началото на производството на електродвигатели.
 • 60% от цялата произведена електроенергия в света се консумира от електрически двигатели, 21% - от осветление.
 • 7 милиарда нови електродвигатели годишно се произвеждат по целия свят, други 7 милиарда преминават основен ремонт.
 • 82,5 милиарда двигатели съставляват глобалния парк, като износването на парка е около 80%.
 • Съществуват повече от 10 000 вида електродвигатели, като 80% от тях са асинхронни.
 • Повече от 60 години няма съществени подобрения в тази област.

Моторното колело на Дуюнов.
Основни отлики от BLDC-моторите

Популяризацията на електрическите превозни средства и зелените технологии в света допринася за популярността на моторните колела - електрически двигатели, вградени в колелото на велосипед, кола, скутер и други превозни средства.
В момента всички модели моторни колела на пазара са двигатели BLDC и имат постоянни магнити в конструкцията си, поради което се използват в производството, цената на производството на моторни колела е висока.
Една от най-известните разработки на Дмитрий Дуюнов, базирана на технологията "Славянка", стана първото в света асинхронно моторно колело без използването на магнити в конструкцията. В моторното колело на Дуюнов се използва методът на комбинираните намотки, който позволява създаването на мощен, надежден и икономичен аналог на двигателя BLDC.

Сравнение на типове моторни колела:

Асинхронни по технологията на Дуюнов
С постоянни магнити — BLDC

Общо сравнение

 • 1. Липса на спирачни сили при изключена мощност:
 • – възможност за инерция;
 • – леко въртене на педалите.
 • 2. Високоефективно възстановяване.
 • 1. Наличие на мощен спирачен момент при изключено захранване:
 • – няма възможност за инерция;
 • – педалите се въртят трудно.
 • 2. Възстановяването е трудно.

Характеристики

 • 1. Запазване на въртящия момент при всякаква скорост.
 • 2. Управляем капацитет на претоварване, зависи от тока.
 • 3. Запазване на коерцитивната сила през целия експлоатационен живот, независимо от експлоатацията.
 • 1. Значителен спад на въртящия момент с увеличаване на скоростта.
 • 2. Капацитетът на претоварване е ограничен от индукцията на магнитите.
 • 3. Загуба на коерцитивната сила с течение на времето. Степента на загуба зависи от условията на експлоатация:
 • – с течение на времето мощността на двигателя намалява.

Надежност

 • 1. На практика неподатлив на физически влияния.
 • 2. Не се страхува от феромагнетичен прах.
 • 3. Не се страхува от влага.
 • 4. Половината от двигателя е неподвижна, добра охлаждаща система.
 • 5. Възможност да се използва кабел с всякаква дебелина.
 • 1. Уязвим за физически влияния. Магнитите са крехък материал. При въздействие те се демагнетизират и могат да се рушат.
 • 2. Уязвими от феромагнетичен прах:
  – често се повреждат в хода на експлоатация;
  – сложен ремонт.
 • 3. Уязвими са на въздействието на влагата:
  – ръждясват, могат да се отлепят.
 • 4. Необходимостта от херметичност затруднява организирането на охладителната система.
 • 5. Ограничена дебелина на диаметъра на захранващия кабел.

Достъпност

 • 1. Ниска себестойност.
 • 2. Наличност на материалите и доставчици на руски суровини, независимост от други държави.
 • 3. Лесни за производство.
 • 1. Струват по-скъпо.
 • 2. Малък брой доставчици на суровини. Всичко е патентовано и монополизирано, зависимост от Китай.
 • 3. Недостиг на суровини на пазара, трудност при извличането на тази суровина и нейната преработка.

Как се развиваше нашият проект

Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Нашият проект
Sovelmash Building
1995
Научните изследвания и развитието на технологиите започнаха преди 20 години.
2011
Началото на широкото практическо приложение на мотори с комбинирани намотки и получаване на първия патент.
2012
Приз за най-добър иновативен проект в XI-конкурс на руските иновации.
2013
Донецк: тестове на електрическия локомотив "Ера". След модификацията вместо 5, "Ера" дърпа 11 вагона.
2014
Тюмен: вече модифициран синхронен вятърен генератор при скорост на вятъра 2 м/сек произвежда толкова електричество, колко оригиналът при 5 м/сек.
2015
Луцк и Киев: успешно внедряване на технологията в електрически автобус.
Германия - Монако: преобразувано задвижване на всички колела, електромобил Renault Kangoo представя рекордни показатели, които надминават всички електромобили от същия клас.
Издаване на 3-ти прототип МК. С подкрепата на Глобалната вълна, участие в изложбата в Централния дом на художниците в Москва
2017
Начало на колективното инвестиране в рамките на проекта "Двигатели Дуюнов"
2021
Изграждане на конструкторско и инженерно технологично бюро "СовЕлМаш". Въвеждането в експлоатация на съоръжението е предвидено за 2024 г. съгласно графика за изпълнение.
2024
Пътна карта

За групата от компании СовЕлМаш

За успешното изпълнение на проекта беше създадена група компании, всяка от които има своя зона на отговорност.
СовЕлМаш ООД е компания, която разработва двигатели, използващи технологията за комбинирани намотки "Славянка". Изпълнител на проекта „Двигатели Дюйнов”, който привлича инвестиции за създаване на инженерно-конструкторско бюро за разработване на ефективни електродвигатели, използващи технологията на Дуюнов.

АСиПП ООД е автор и носител на технологията на комбинираните намотки "Славянка", изследователско и производствено предприятие от технически-иновативен тип. Повече информация за компанията можете да намерите на официалния уебсайт - http://as-pp.ru/
SolarGroup Limited е компания-организатор на процеса на привличане на инвестиции към компанията СовЕлМаш ООД, представляваща интересите на инвеститорите.

Екип в предприятието

От какво ще печели "СовЕлМаш" ООД:

 • Продажби на лицензи за правото на производство на асинхронни двигатели "Дуюнов"
 • Продажби на технологично оборудване и инструменти за производство на продукта
 • Мултиплициране и разширяване на производството
 • Продажба на готова
  продукция

Какво се предлага на инвеститора

«Solar Group Limited» (Солар Групп Лимитед) — е международна рискова компания, която организира процеса на привличане на инвестиции в «СовЕлМаш» ООД по целия свят и представлява интересите на инвеститорите.

«Solar Group Limited» официално е един от основателите на «СовЕлМаш» ООД с 49,5% дял.

За инвеститора

Прозорецът от възможности за успешно развитие на проекта се подсигурява от:

 • Значителен недостиг на рядкоземни материали, който задържа възможността за увеличаване на производството на тягови двигатели в Китай.
 • Настоящите европейски стандарти за енергийна ефективност на индукционните двигатели.
 • Забрана за пускане в обращение на територията на Европейския съюз електрически инструменти с колекторни двигатели.
 • Програмата за заместване на вноса, обявена от президента на Руската федерация.
 • Бързото развитие на електрическия транспорт в страните от Югоизточна Азия и Индия.
 • Законодателна принуда за подобряване на енергийната ефективност в Руската федерация и Европейския съюз.

Първа презентация
на моторното колело на Дуюнов

Youtube video

На 24 юни на Изложението на постиженията на националната икономика (ИПНИ) се проведе първата среща на участниците в проекта "Дуюнов".

Участниците се запознаха и изслушаха представянето на Дмитрий Александрович Дуюнов, неговия екип и инженерите и разработчиците на асинхронни двигатели.

На срещата участниците караха електрически мотор с моторно колело Дуюнов и се запознаха с други разработки на Дмитрий Александрович. Понастоящем ежемесечно се провеждат събития за представяне на проекта и разработките на Дмитрий Дуюнов, както и за запознаване на инвеститорите и партньорите с ръководните служители и помежду им.

Presentation of Duyunov's hub motor
Presentation of Duyunov's hub motor
Presentation of Duyunov's hub motor
Presentation of Duyunov's hub motor

Купете акции в личната си сметка

Регистрирайте се

Присъединете се към проекта и ще получите достъпна информация за стратегическите перспективи, технологии и план за развитието на проекта

Разработчик на технологията на Дуюнов

Дмитрий Александрович Дуюнов

Руски инженер-разработчик, изобретател и иноватор.

Разработчик на технологията "Славянка" и автор на известния двигател - “моторното колело на Дуюнов”, а също и ръководител на научно-производственото предприятия от технико-внедрителски тип — компанията «АС и ПП».

Дмитрий Александрович Дуюнов

Награди, дипломи, патенти

 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Награди на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов
 • Патенти на Дуюнов

Ще увеличим мощността на вашия електродвигател с 15-50%

Ще модернизираме вашия двигател по технологията на Дуюнов
намотка Славянка
Предлагаме модернизиране на експлоатационните електромотори от всякаква мощност чрез промяна на намотките по нашия патентован метод с комбинирани намотки "Славянка".
Простата смяна на намотките дава впечатляващи резултати:
 • Намаление на специфичното потребление на
  електроенергия с 10-40%
 • Подобряване на характеристиките на вибрациите и шума:
  а средното ниво на звука се понижава с 5 dB
 • Повишена надеждност:
  сервизен фактор 2,5
 • По-висок пусков
  момент с 40%
 • Намалена кратност на пусковия
  ток с 40%
 • По-голям минимален
  момент с 40%
 • По-голям максимален
  момент с 20%
 • Получаване на ефективност и cos близо до номиналната стойност в диапазона на натоварване от 20% до 140%
Научете повече

Искам да получавам актуални новини и материали за развитието на проекта

Регистрирайте се в личния ни акаунт и бъдете информирани за последните събития, както и за графика на нашите уебинари.
Регистрирайте се
Регистрирайте се в 2 лесни стъпки, за да имате достъп до всички материали и актуални оферти.