Staň sa členom jedinečného investičného projektu

Rozpracovanie a výroba najefektívnejších asynchrónnych motorov na svete
Youtube video

Výstavba PKTB "Sovelmash" podľa rokov

Pridať sa
Zaregistrujte sa v 2 jednoduchých krokoch, a všetky materiály a informácie budú pre Vás dostupné
Pozerajte videá a sledujte nás Youtube

V čom spočíva jedinečnosť technológie Duyunova

Motorové koleso technológie Duyunova — prvý asynchrónny elektromotor na svete s typom vinutia «Slavyanka», ktorý disponuje s jedinečnou silou elektrického príkonu.

Nová inovatívna technológia, ktoré je rozpracovaná nami na základe zlúčenia vinutia motora (paralelne zlúčené hviezda a trojuholník).

Vďaka zĺučeným vinutiam motora sa parametre kolesového motora značne zlepšili a zvýšila sa efektivita.

 • Zvýšil sa krútiaci moment na 50%
 • Zvýšenie prejdenia vzdialenosti na 25%
 • Zvýšenie maximálnej rýchlosti o 10%
 • Zlepšenie hnacích vlastností 30%
 • 51 100
  investorov
 • 15 400
  partnerov
  po celom svete
 • 194
  krajín-účastníkov
  projektu
Motory Duyunova

Investovať môže každý

Investície do projektu "Motory Duyunova" sú získavané metódou crowdinvestingu, ktorá sa inak nazýva aj crowdfunding. To znamená, že prostriedky na realizáciu projektu pochádzajú od malých a stredných investorov.

V súčasnosti každý človek z ľubovoľnej krajiny sa môže stať účastníkom projektu a získať podiel v inovačnom podnikaní. Investori môžu rátať s časťou zo zisku spoločnosti vo forme dividend alebo zarábať na kapitalizácii.

Vďaka moderným technológiám, a taktiež komfortnému osobnému účtu sú takéto investície primerané, bezpečné a vhodné dokonca pre začínajúcich investorov.

Sféra uplatnenia asynchrónnych motorov Duyunova

Výrobné zariadenia
 • Výrobné zariadenia
 • Manuálny elektronástroj
 • Čerpadlo
 • Bezpečný proti výbuchu
Elektromobily
 • Elektromobily
 • Elektrobicykle
 • Elektrický motorový čln
 • Elektrické lietadlá
 • Elektrická lokomotíva
Veterná energetika
 • Veterná energetika
 • Vodná energetika

Osvedčenie:

 • r. 1881 — začiatok výroby elektromotorov.
 • 60% spracovanej elektorenergie vo svete spotrebujú elektormotory, 21% — osvetlenia.
 • Na celom svete za rok sa spracuje viak ako 7 miliárd elektromotorov, obyčajne z tohto 7 miliárd prejde základnou kontrolou
 • Všeobecný svetový park elektromotorov tvorí 82,5 mld motorov, pri tom opotrebovanie tvorí 80%.
 • Existuje viac ako 10 000 typov elektromotorov, 80 % z nich sú — asynchrónne.
 • Viac ako 60 rokov aktualizácií a modernizácie v danej sfére

V čom spočívajú rozdiely motorových kolies Duyunova od BLDC?

S každým rokom narastá popularita motorových kolies. Ale kvôli využitiu vzácnych zemín magnetu vo výrobe, je cena výroby motorového kolesa drahšia. V motorových kolesách podľa technológie Duyuna, sa využíva metóda spjeného vinutia, preto sa znižuje použitie drahých elektrotechnických materiálov vo výrobe.

Porovnanie typov motorových kolies:

Asynchrónne podľa technológie Duyunova
So stabilnými magnetami — BLDC

Všeobecné porovnanie

 • 1. Neprítomnosť síl tlmenia pri vypnutí zásobovania:
 • – možnosť pohybovať sa kotúľaním
 • – ľahkosť krútenia pedálmi.
 • 2. Vysokoefektívna rekuperácia.
 • 1. Prítomnosť výkonného brzdiaceho momentu pri vypnutí zásobovania:
 • – bez možnosti pohybovať sa kotúľaním;
 • – s ťažkosťami krútenie pedálmi.
 • 2. Rekuperácia je sťažená.

Vlastnosti

 • 1. Zachovanie točivého momentu pri ľubovoľných otáčkach.
 • 2. Riadená manipulácia, závisí od energie.
 • 3. Uchovanie koercitívnej sily v priebehu lehoty služby, nezávisle od expluatácie.
 • 1. Zásadný pokles krútiaceho momentu so zvýšením otáčok.
 • 2. Manipulačná schopnosť je obmedzená indukciou magnetov.
 • 3. Strata koercetívnej sily postupom času. Rýchlosť straty závisí od podmienok expluatácie:
 • – postupom času sa sila motora znižuje.

Spoľahlivosť

 • 1. Prakticky sú koordinovateľné fyzickým vplyvom."
 • 2. Znášajú feromagnetické nečistoty.
 • 3. Znesú vplyv vlahy.
 • 4. Polovica motora sa nachádza v nehybnom stave, dobrý chladiaci systém.
 • 5. Možnosť použitia káblu ľubovoľnej hrúbky.
 • 1. Chúlostivosť fyzického vplyvu. Magnety — krehký materiál. Pri úderoch sa odmagnetuvávajú a možu sa rozdrviť.
 • 2. Neznesú feromagnetické nečistoty:
  – často sa poškodia pri expluatácii;
  – zložitá oprava.
 • 3. Neznesú vplyv vlahy:
  – korodujú, a možnosť odlepenia.
 • 4. Nutnosť tesnenia sťažuje oragianizáciu chladiaceho systému.
 • 5. Ohraničenosť v priemere hrúbky kábla v zásobovaní.

Dostupnosť

 • 1. Nízka cena.
 • 2. Dostupnosť materiálov a surovín ruskými dodávateľmi, nezávisle od iných krajích.
 • 3. Jednoduchosť vo výrobe.
 • 1. Drahšia cena
 • 2. Malé množstvo dodávetľov materiálu. Všetko je patentované a monopolizované, závislosť od Číny.
 • 3. Deficit materiálu na trhu, zložitosť ťažby takéhoto materiálu a jeho ďalšieho spracovania.

Ako sa rozvíjal náš projekt

Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Sovelmash Building
1995
Výskum a vývoj technológie sa začal pred 20 rokmi.
2011
Začiatok rozsiahleho praktického využitia motora so spojeným vinutím a získanie prvého patentu.
2012
Cena za najlepší inovatívny projekt 21. ročníka súťaže ruských Inovácii.
2013
Doneck: skúška elektrického rušňa «ERA». Po modifikácii namiesto 5-tich vagónov «Era» ťahá 11 vagónov.
2014
Ťumeň: modifikovaný veterný synchrónny generátor, už pri rýchlosti vetra 2 m/s vyrába také množstvo elektriky, koľko v originále vyrábal pri rýchlsoti 5 m/s.
2015
Luck a Kyjev: úspešné zavedenie technológie do elektroautobusu.
Nemecko — Monako: prerobený elektromobil s pohonom všetkých štyroch kolies značky Renault Kangoo poskytuje záznamové údaje, ktoré prekonávajú všetky elektromobily svojej triedy
Výroba 3-ho prototypu MK. S podporou Globálnej Vlny za účasti na výstave v Moskve v Centrálnom dome umelca
2017
Začiatok národnej investície.
2024
Plán projektu

O spoločnosti «SovElMash»

ООО «SovElMash» — spoločnosť založená v 2017 roku za účelom komercializácie inovatívneho projektu člena Skolkovo «Asynchrónny motor so spojeným vinutím».

Kolektív spoločnosti — iniciátorom projektu s.r.o. «AS a PP» boli vypracované a otestované v priebehu niekoľkých desiatok rokov, ako na skúšobných stojanoch, tak aj v reálnych podmienkach expluatácie stovky schém spojených vinutí s rôznym počtom párov pólov, počtom drážok a sily.

Kolektív spoločnosti — iniciátorom projektu s.r.o. «AS a PP» boli vypracované a otestované v priebehu niekoľkých desiatok rokov, ako na skúšobných stojanoch, tak aj v reálnych podmienkach expluatácie stovky schém spojených vinutí s rôznym počtom párov pólov, počtom drážok a sily.

Na čom bude zarábať firma:

 • Predaj licencií s právom výroby asynchrónnych motorv Duyunovа
 • Predaj technologického zariadenia a príslušenstva na výrobu produktu
 • Multireplikácia a rozšírenie
  výroby produktov
 • Realizácia hotových
  produktov

Čo ponúkame investorovi

Investorovi

Okno možností k úspešnému rozvitiu projekta je zabezpečené:

 • Existujúcim deficitom materiálu vzácnych zemín, je možnosť zvýšenia objemu výroby ťažných motorov Číny.
 • Platné štandardy v Európe na energetickú efektivitu asynchrónnych motorov.
 • Zákaz zavedenia záhybov elektrického nástroju s kolektorovými motormi na teritórii Európskej únie.
 • Vyhlásený program importnej substitúcie prezidentom RF.
 • Prudký rozvoj elektrickej dopravy v krajinách južno-východnej Ázie a Indie.
 • Legislatívne nabádanie k zvýšeniu energetickej efektívnosti v RF a Európskej únii.

Prvá prezentácia kolesového motora Duyunova

Youtube video

24 júna na VDNCH sa konalo prvé stretnutie členov projektu Duyunova.

Účastníci sa zoznámili a vypočuli si príhovor Dmitrija Alexandroviča Duyunova, a jeho skupiny, a taktiež sa zoznámili s inžiniermi a projektantmi asynchrónnych motorov.

Na stretnutí sa účastníci previezli na elektrickom bicykli s motorovým kolesom Duyunova a zoznámili sa s ďalšími prácami Dmitrija Alexandroviča.

Prezentácia kolesového motora Duyunova
Prezentácia kolesového motora Duyunova
Prezentácia kolesového motora Duyunova
Prezentácia kolesového motora Duyunova
Zaregistrovať sa
Prejdite registráciu v 2 jednoduchých krokoch, ktorými obdržíte všetky dostupné materiály a platný návrh.

Pripojte sa k projektu a obdržíte dostupné informácie o strategických perspektívach, technológiách a plán rozvoja projektu

Projektant technológie Duyunova

Dmitrij Alexandrovič Duyunov

Ruský vynálezca asynchrónneho motorového kolesa, v ktorom namiesto pásu vzácnych rastlín magnetu, ako v klasických elektrických motoroch sa používajú široké kruhy z medeného vinutia.

Vedúci vedecko-výrobného procesu technicko-aplikačného typu — spoločnosti «АS и PP»

Dmitrij Alexandrovič Duyunov

Ocenenia, diplomy, patenty

 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova

Zvýšime silu vášho elektromotora
o 15-50%

Modernizujeme váš motor podľa technológie Duyunova
vinutie Slavyanka
Ponúkame Vám modernizáciu, ktorá sa nachádza v expluatácii elektromotora ľubovoľnej sily s cieľom zmeny vinutia podľa patentovanej nami metódou spojeného vinutia «Slavyanka»
Jednoduchá zmena vinutia zabezpečí pôsobivé výsledky:
 • Pokles merného použitia
  elektrickej energie o 10-40%
 • Vylepšenie vibračno-hlučných vlastností,
  в priemerná úroveň zvuku menej ako 5dB
 • Zvýšená spoľahlivosť:
  servis. faktor 2,5
 • Zvýšený točivý
  moment o 40%
 • Zníženie deliacej štartovacej
  energie o 40%
 • Najnižší
  moment o 40%
 • Najnižší
  moment o 40%
 • Nadobudnutie koeficientu sily a kosínusu, blízky k nominálnemu v rozsahu záťaže od 20 do 140%
Sa podrobnejšie

Chcem dostávať aktuálne správy a materiály o vývoji projektu

Zaregistruj sa v našom osobnom účte a ostaň informovaný o posledných udalostiach, a taktiež budeš informovaný o rozvrhu našich webinárov
Zaregistrovať sa
Prejdite registráciu v 2 jednoduchých krokoch, ktorými obdržíte všetky dostupné materiály a platný návrh.