Staň sa členom jedinečného investičného projektu

Rozpracovanie a výroba najefektívnejších asynchrónnych motorov na svete
Youtube video
Pridať sa
Zaregistrujte sa v 2 jednoduchých krokoch, a všetky materiály a informácie budú pre Vás dostupné
Pozerajte videá a sledujte nás Youtube

V čom spočíva jedinečnosť technológie Duyunova

Motorové koleso technológie Duyunova — prvý asynchrónny elektromotor na svete s typom vinutia «Slavyanka», ktorý disponuje s jedinečnou silou elektrického príkonu.

Nová inovatívna technológia, ktoré je rozpracovaná nami na základe zlúčenia vinutia motora (paralelne zlúčené hviezda a trojuholník).

Vďaka zĺučeným vinutiam motora sa parametre kolesového motora značne zlepšili a zvýšila sa efektivita.

 • Zvýšil sa krútiaci moment na 50%
 • Zvýšenie prejdenia vzdialenosti na 25%
 • Zvýšenie maximálnej rýchlosti o 10%
 • Zlepšenie hnacích vlastností 30%

Sféra uplatnenia asynchrónnych motorov Duyunova

Výrobné zariadenia
 • Výrobné zariadenia
 • Manuálny elektronástroj
 • Čerpadlo
 • Bezpečný proti výbuchu
Elektromobily
 • Elektromobily
 • Elektrobicykle
 • Elektrický motorový čln
 • Elektrické lietadlá
 • Elektrická lokomotíva
Veterná energetika
 • Veterná energetika
 • Vodná energetika

Osvedčenie:

 • r. 1881 — začiatok výroby elektromotorov.
 • 60% spracovanej elektorenergie vo svete spotrebujú elektormotory, 21% — osvetlenia.
 • Na celom svete za rok sa spracuje viak ako 7 miliárd elektromotorov, obyčajne z tohto 7 miliárd prejde základnou kontrolou
 • Všeobecný svetový park elektromotorov tvorí 82,5 mld motorov, pri tom opotrebovanie tvorí 80%.
 • Existuje viac ako 10 000 typov elektromotorov, 80 % z nich sú — asynchrónne.
 • Viac ako 60 rokov aktualizácií a modernizácie v danej sfére

V čom spočívajú rozdiely motorových kolies Duyunova od BLDC?

S každým rokom narastá popularita motorových kolies. Ale kvôli využitiu vzácnych zemín magnetu vo výrobe, je cena výroby motorového kolesa drahšia. V motorových kolesách podľa technológie Duyuna, sa využíva metóda spjeného vinutia, preto sa znižuje použitie drahých elektrotechnických materiálov vo výrobe.

Porovnanie typov motorových kolies:

Asynchrónne podľa technológie Duyunova
So stabilnými magnetami — BLDC

Všeobecné porovnanie

 • 1. Neprítomnosť síl tlmenia pri vypnutí zásobovania:
 • – možnosť pohybovať sa kotúľaním
 • – ľahkosť krútenia pedálmi.
 • 2. Vysokoefektívna rekuperácia.
 • 1. Prítomnosť výkonného brzdiaceho momentu pri vypnutí zásobovania:
 • – bez možnosti pohybovať sa kotúľaním;
 • – s ťažkosťami krútenie pedálmi.
 • 2. Rekuperácia je sťažená.

Vlastnosti

 • 1. Zachovanie točivého momentu pri ľubovoľných otáčkach.
 • 2. Riadená manipulácia, závisí od energie.
 • 3. Uchovanie koercitívnej sily v priebehu lehoty služby, nezávisle od expluatácie.
 • 1. Zásadný pokles krútiaceho momentu so zvýšením otáčok.
 • 2. Manipulačná schopnosť je obmedzená indukciou magnetov.
 • 3. Strata koercetívnej sily postupom času. Rýchlosť straty závisí od podmienok expluatácie:
 • – postupom času sa sila motora znižuje.

Spoľahlivosť

 • 1. Prakticky sú koordinovateľné fyzickým vplyvom."
 • 2. Znášajú feromagnetické nečistoty.
 • 3. Znesú vplyv vlahy.
 • 4. Polovica motora sa nachádza v nehybnom stave, dobrý chladiaci systém.
 • 5. Možnosť použitia káblu ľubovoľnej hrúbky.
 • 1. Chúlostivosť fyzického vplyvu. Magnety — krehký materiál. Pri úderoch sa odmagnetuvávajú a možu sa rozdrviť.
 • 2. Neznesú feromagnetické nečistoty:
  – často sa poškodia pri expluatácii;
  – zložitá oprava.
 • 3. Neznesú vplyv vlahy:
  – korodujú, a možnosť odlepenia.
 • 4. Nutnosť tesnenia sťažuje oragianizáciu chladiaceho systému.
 • 5. Ohraničenosť v priemere hrúbky kábla v zásobovaní.

Dostupnosť

 • 1. Nízka cena.
 • 2. Dostupnosť materiálov a surovín ruskými dodávateľmi, nezávisle od iných krajích.
 • 3. Jednoduchosť vo výrobe.
 • 1. Drahšia cena
 • 2. Malé množstvo dodávetľov materiálu. Všetko je patentované a monopolizované, závislosť od Číny.
 • 3. Deficit materiálu na trhu, zložitosť ťažby takéhoto materiálu a jeho ďalšieho spracovania.

Ako sa rozvíjal náš projekt

Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
Náš projekt
1995
Výskum a vývoj technológie sa začal pred 20 rokmi.
2011
Začiatok rozsiahleho praktického využitia motora so spojeným vinutím a získanie prvého patentu.
2012
Cena za najlepší inovatívny projekt 21. ročníka súťaže ruských Inovácii.
2013
Doneck: skúška elektrického rušňa «ERA». Po modifikácii namiesto 5-tich vagónov «Era» ťahá 11 vagónov.
2014
Ťumeň: modifikovaný veterný synchrónny generátor, už pri rýchlosti vetra 2 m/s vyrába také množstvo elektriky, koľko v originále vyrábal pri rýchlsoti 5 m/s.
2015
Luck a Kyjev: úspešné zavedenie technológie do elektroautobusu.
Nemecko — Monako: prerobený elektromobil s pohonom všetkých štyroch kolies značky Renault Kangoo poskytuje záznamové údaje, ktoré prekonávajú všetky elektromobily svojej triedy
Výroba 3-ho prototypu MK. S podporou Globálnej Vlny za účasti na výstave v Moskve v Centrálnom dome umelca
2017
Začiatok národnej investície.

O spoločnosti

ООО «SovElMaš» — spoločnosť založená v 2017 roku za účelom komercializácie inovatívneho projektu člena Skolkovo «Asynchrónny motor so spojeným vinutím».

Kolektív spoločnosti — iniciátorom projektu s.r.o. «AS a PP» boli vypracované a otestované v priebehu niekoľkých desiatok rokov, ako na skúšobných stojanoch, tak aj v reálnych podmienkach expluatácie stovky schém spojených vinutí s rôznym počtom párov pólov, počtom drážok a sily.

Kolektív spoločnosti — iniciátorom projektu s.r.o. «AS a PP» boli vypracované a otestované v priebehu niekoľkých desiatok rokov, ako na skúšobných stojanoch, tak aj v reálnych podmienkach expluatácie stovky schém spojených vinutí s rôznym počtom párov pólov, počtom drážok a sily.

Na čom bude zarábať firma:

 • Predaj licencií s právom výroby asynchrónnych motorv Duyunovа
 • Predaj technologického zariadenia a príslušenstva na výrobu produktu
 • Multireplikácia a rozšírenie
  výroby produktov
 • Realizácia hotových
  produktov

Čo ponúkame investorovi

Investorovi

Okno možností k úspešnému rozvitiu projekta je zabezpečené:

 • Existujúcim deficitom materiálu vzácnych zemín, je možnosť zvýšenia objemu výroby ťažných motorov Číny.
 • Platné štandardy v Európe na energetickú efektivitu asynchrónnych motorov.
 • Zákaz zavedenia záhybov elektrického nástroju s kolektorovými motormi na teritórii Európskej únie.
 • Vyhlásený program importnej substitúcie prezidentom RF.
 • Prudký rozvoj elektrickej dopravy v krajinách južno-východnej Ázie a Indie.
 • Legislatívne nabádanie k zvýšeniu energetickej efektívnosti v RF a Európskej únii.

Prvá prezentácia kolesového motora Duyunova

Youtube video

24 júna na VDNCH sa konalo prvé stretnutie členov projektu Duyunova.

Účastníci sa zoznámili a vypočuli si príhovor Dmitrija Alexandroviča Duyunova, a jeho skupiny, a taktiež sa zoznámili s inžiniermi a projektantmi asynchrónnych motorov.

Na stretnutí sa účastníci previezli na elektrickom bicykli s motorovým kolesom Duyunova a zoznámili sa s ďalšími prácami Dmitrija Alexandroviča.

Prezentácia kolesového motora Duyunova
Prezentácia kolesového motora Duyunova
Prezentácia kolesového motora Duyunova
Prezentácia kolesového motora Duyunova
Zaregistrovať sa
Prejdite registráciu v 2 jednoduchých krokoch, ktorými obdržíte všetky dostupné materiály a platný návrh.

Pripojte sa k projektu a obdržíte dostupné informácie o strategických perspektívach, technológiách a plán rozvoja projektu

Projektant technológie Duyunova

Dmitrij Alexandrovič Duyunov

Ruský vynálezca asynchrónneho motorového kolesa, v ktorom namiesto pásu vzácnych rastlín magnetu, ako v klasických elektrických motoroch sa používajú široké kruhy z medeného vinutia.

Vedúci vedecko-výrobného procesu technicko-aplikačného typu — spoločnosti «АS и PP»

Dmitrij Alexandrovič Duyunov

Ocenenia, diplomy, patenty

 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Ocenenia Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova
 • Patenty Duyunova

Zvýšime silu vášho elektromotora
o 15-50%

Modernizujeme váš motor podľa technológie Duyunova
vinutie Slavyanka
Ponúkame Vám modernizáciu, ktorá sa nachádza v expluatácii elektromotora ľubovoľnej sily s cieľom zmeny vinutia podľa patentovanej nami metódou spojeného vinutia «Slavyanka»
Jednoduchá zmena vinutia zabezpečí pôsobivé výsledky:
 • Pokles merného použitia
  elektrickej energie o 10-40%
 • Vylepšenie vibračno-hlučných vlastností,
  в priemerná úroveň zvuku menej ako 5dB
 • Zvýšená spoľahlivosť:
  servis. faktor 2,5
 • Zvýšený točivý
  moment o 40%
 • Zníženie deliacej štartovacej
  energie o 40%
 • Najnižší
  moment o 40%
 • Najnižší
  moment o 40%
 • Nadobudnutie koeficientu sily a kosínusu, blízky k nominálnemu v rozsahu záťaže od 20 do 140%
Sa podrobnejšie

Chcem dostávať aktuálne správy a materiály o vývoji projektu

Zaregistruj sa v našom osobnom účte a ostaň informovaný o posledných udalostiach, a taktiež budeš informovaný o rozvrhu našich webinárov
Zaregistrovať sa
Prejdite registráciu v 2 jednoduchých krokoch, ktorými obdržíte všetky dostupné materiály a platný návrh.